PRESSRUM


Studiens primära syfte är en utvärdering av de turistekonomiska effekterna som tillfördes Uppsala kommun i samband med att O-Ringen 2022 ägde rum. Undersökningen tar sin utgångspunkt i det tillflöde av turister och den konsumtion som annars inte skulle ägt rum (om det ej vore för evenemanget).
Andra syften är att utvärdera hur man upplevde Uppsala som destination samt vilka drivkrafterna är när deltagarna väljer att anmäla sig till O-Ringen.

Turistekonomisk rapport OR22

Studiens primära syfte är en utvärdering av de turistekonomiska effekterna som tillfördes Uppsala kommun i samband med att O-Ringen 2022 ägde rum. Undersökningen tar sin utgångspunkt i det tillflöde av turister och den konsumtion som annars inte skulle ägt rum (om det ej vore för evenemanget). Andra syften är att utvärdera hur man upplevde Uppsala som destination samt vilka drivkrafterna är när deltagarna väljer att anmäla sig till O-Ringen.
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:1126kb