2020-07-09 07:05Nyheter

Destination Uppsala lanserar chatbot för att hjälpa besökare

Som en del i arbetet att informera och digitalt möta besökare som kommer till Uppsala under rådande reserestriktioner lanserar kommunens destinationsbolag en chat-bot. Den förse besökarna med tips och besvara vanliga frågor, dygnet runt. Chat-boten underlättar såväl inför som under ett besök men understödjer också turistinformatörernas arbete.

Destination Uppsalas utvecklingsarbete är förankrat i gedigna insikter om var och hur besökarna söker information inför och under sitt besök. Mobilen används under hela resecykeln i mycket högre grad än tidigare och trender visar att många söker ny information om ett resmål  löpande under hela resans gång, ofta i mobilen och vid olika tidpunkter på dygnet.

Uppsala turistinformation finns tillgänglig för besökare dagligen under sommaren, via mail, telefon och meddelandetjänster under kontorstid. För att erbjuda besökare hjälp under dygnets alla timmar lanserar man nu en automatiserad chat-bot för att öka tillgängligheten under hela dygnet. I boten får besökaren tips om allt från populära besöksmål till mer praktiska råd kring lokaltrafiken, campingplatser och WC.

Destination Uppsala arbetar aktivt med att hitta nya sätt att nå besökare i de kanaler där de befinner sig.

Chatboten nås enkelt via Facebook Messenger samt via www.destinationuppsala.se.

För frågor eller mer information, vänligen kontakta:
Niklas Wahlqvist, Projektledare Webb och Sociala medier
Tel +46(0)18-727 48 23
Mail niklas.wahlqvist@uppsala.se Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Niklas Wahlqvist
Projektledare Webb och Sociala medier
Niklas Wahlqvist
Arbetar med innehåll och strategier för webb, sociala medier och digital marknadsföring.