2018-05-09 07:30Nyheter

Destinationsbolaget skapar tid och kunskap för fler lyckade evenemang i Uppsala

null

Destination Uppsala har genom Uppsala Convention Bureau sedan 2016 kontinuerligt erbjudit arrangörer att delta på utbildningar i ämnen som bl. a sponsring, omvärldsbevakning, målgruppsanalys, evenemangssäkerhet och marknadsföring. De lokala arrangörerna har fått lära sig hur man kan vinna tid och skapa resurser för starka och mer framgångsrika evenemang.

−Destination Uppsalas utbildningar har varit helt ovärderliga för utveckling av våra evenemang och vår personal. Utbildning skapar kompetens, kompetens skapar professionalism, och professionalism skapar fantastiska evenemang, säger Morgan Blom, Sprocket Event (Uppsala Bike Weekend).

Uppsala Convention Bureau (UCB), del av Destination Uppsala, strävar efter att fler, större och mer ekonomiskt hållbara möten och evenemang arrangeras i Uppsala. De arbetar för att de arrangörer som verkar i Uppsala ska ha de bästa möjliga förutsättningarna för att genomföra sina möten och evenemang. Bland annat genom diverse utbildningar, dit man har välkomnat de föreningar, förbund, privatpersoner och företag som idag arrangerar eller ska arrangera ett evenemang inom idrott, kultur, möten och mässor av större karaktär och önskar utveckla detta.

−Destination Uppsala har föredömligt skapat mötesplatser för att nätverka och utveckla områden där vi behövt och velat bli bättre. De har erbjudit ett koncept med genomtänkt innehåll och kompetenta föreläsare. Kanon! säger Jakob Birgersson, Svenska Volleybollförbundet.

Datorfestivalen Birdie arrangeras på IFU Arena 10–13 maj. Det som idag är Sveriges äldsta LAN har de senaste åren tagit viktiga steg i sin utveckling och aktivt satsat för att växa utan att tappa sin kärna. Tack vare den utbildningsserie som destinationsbolaget har arrangerat ger nu Birdie sin målgrupp och deltagare än större möjlighet att bli medskapare under evenemanget, genom att låta arrangörer, deltagare, utställare och partners förutsättningar att själva skapa på plats. Det ska engagera följare, communities, vänner och skapar därmed innehåll och aktiviteter. Allt som sker på Birdie sätts i en kontext av datorer, it, spel och unga och det är en festival av skaparglädje som inkluderar LAN, e-sport, konserter, demoscenen, film, musik och programmering. I år gästspelar Retrospelsmässan med flipper, arkadspel och marknad på över 1 000 m2, gymnasiecupen i e-sport genomför finalspel för att kora Sveriges bästa skola och King of Nordic genomför turneringar i e-sport varav CS:GO cupen som drar framtidens e-sportproffs till Uppsala. Dessutom adderas BirdieCon som är en helt ny analog spelfestival för brädspel och figurspel.

− Utbildningen som Destination Uppsala har erbjudit har hjälpt oss att hitta ett tydligare fokus, tänka mer långsiktigt och att skapa nätverk mellan aktörer i Uppsala. Vi har skapat ett sammanhang där drivna personer, föreningar, organisationer får möjlighet att få vara med och skapa. Vi löser en plattform, sammanhang, publik, tekniska möjligheter, yta och scentid för våra arrangörer. Utbildningen har hjälpt oss att hitta en helhet, säger Ola Stafhammar, Birdie.

Nästa utbildningstillfälle sker den 11 juni, på Wiks slott. Där kommer arrangörerna att få lära sig mer om hur man bäst kan använda forskning och analys för att utveckla sina evenemang. Man kommer att prata om forskning inom evenemangsupplevelser och hur man kan göra egna evenemangsundersökningar. Målet är att man lära sig mer om olika verktyg för analys och därmed kunna utveckla evenemangsupplevelser på ett faktabaserat sätt i framtiden.

− Vår utbildning är unik och vi ser positiv utveckling ur den. Det är så häftigt att se vilka förflyttningar våra arrangörer gör och vilket erfarenhetsutbyte de har sinsemellan. Vårt mål med årsutbildningarna är att poängtera att målgruppskännedom är bas i all verksamhet. Vi hoppats att vi genom utbildningstillfällena har tillhandahållit de verktyg som våra lokala arrangörer behöver för att från grunden bygga framgångsrika evenemang, säger Anna Lindström, Chef Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Lindström, Chef Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala
Tel: 076-76 18 335, mail: anna.lindstrom@destinationuppsala.se

För mer information om datorfestivalen Birdie, vänligen kontakta:
Ola Stafhammar
Tel: 076- 8919197, ola.stafhammar@birdie.orgOm Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.