2018-10-16 08:34Nyheter

Elaine Eksvärd avslutar konferensen drogFOKUS 2018 i Uppsala

null

Imorgon börjar konferensen drogFOKUS 2018 på Uppsala Konsert & Kongress (UKK). Det är Sveriges största konferens om frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den kommer att belysa hälsofrämjande, förebyggande och brottsförebyggande arbete samt vård och behandling. Den två dagar långa och viktiga konferensen avslutas av välrenommerade Elaine Eksvärd - retoriker, föreläsare och författare.

Konferensen drogFOKUS arrangeras vartannat år och samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker. Även under 2016 stod Uppsala kommun och Uppsala universitet värd för konferensen som då lockade omkring 1 000 deltagare. I år är det strax över 900 personer anmälda.

– Att i samverkan med kommunen få stå som arrangör för denna konferens är helt i linje med vad vi önskar prioritera. Vi ser verkligen fram mot att få vara med som värd för det här mötet som innebär att vi med bredd och slagkraft fokuserar på en av de viktigaste frågorna inom den sociala välfärden i vårt samhälle, säger Fred Nyberg, Seniorprofessor vid U-FOLD, Uppsala universitet.

Konferensen har ett fullspäckat och intressant program där man bland annat presenterar den senaste forskningen och många lokala projekt och initiativ från hela Sverige. Landets främsta forskare och aktörer inom området medverkar. Det omfattande programmet tar bland annat upp teman som jämlikhet i hälsa, tillgänglighet, beroende, arenor för insatser och beteenden i olika delar av livet. Läs mer om programmet.

Sedan ett par veckor tillbaka är det klart att Elaine Eksvärd - retoriker, föreläsare och författare - kommer att gästföreläsa och avsluta konferensen i Uppsala. Hon kommer att prata om effektiv kommunikation och samtal som gör skillnad. En föreläsning som bjuder på skratt, inspiration och lärdom.

Under mötets två dagar ger man också stort utrymme för deltagarna att träffa kollegor, knyta nya kontakter och ta del av nätverk som de kan ha glädje av i ditt framtida arbete.

Media hälsas välkomna. Ingen ansökan om press- eller fotoackreditering behövs.

Datum: 17 – 18 oktober
Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
Program och mer information: www.drogfokus.nu

 

Arrangörer: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Destination Uppsala, Folkhälsomyndigheten, IQ, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Länsstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Statens institutitionsstyrelse, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Trafikverket, Uppsala kommun och Uppsala Universitet.

 

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:

Ola Rosén, projektledare, Destination Uppsala
mob: 018-727 48 13, epost: info@drogfokus.nu

Fred Nyberg, Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning och verksam vid U-FOLD, Uppsala universitet
tel: 018 – 471 41 66, epost: fred.nyberg@farmbio.uu.se

Ulf Eiderbrant, Socialförvaltningen
tel: 018 – 727 86 22, epost: ulf.eiderbrant@uppsala.se


Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.