2020-12-18 08:24Nyheter

Samariterhemmet får en halv miljon kronor för att förebygga ensamhet bland äldre under pandemin

Nätverket Världsklass Uppsala ger sedan starten på 2020 bidrag till olika samhällsnyttiga initiativ. I förra veckan beslutade medlemmarna att bevilja en halv miljon kronor till Samariterhemmet i Uppsala. Tillskottet ska användas till att utöka verksamhetens samtalsmottagning och stöd till äldre för att förebygga ensamhet under pandemi.

I och med detta beslut så har Världsklass Uppsala hittills i år gett bidrag till fem olika organisationer för totalt 1,4 miljoner kronor. Gemensamt för alla bidragsmottagare är att de arbetar med insatser för att dämpa effekterna av covid-19 inom olika samhällsgrupper.

Nätverket, som består av medlemmar från några av Uppsalas viktigaste företag och organisationer, verkar för att skapa skillnad för de som bor och verkar i Uppsala, eller vill göra det i framtiden. Pandemin har slagit hårt mot många utsatta grupper och nätverket vill med sina bidrag göra det man kan för att stötta projekt eller initiativ som på bidrar till konkreta förbättringar i samhället.

Mer information om nätverket Världsklass Uppsala finns på www.världsklassuppsala.se.

För frågor eller mer information, kontakta gärna:

Malin Lejskog – projektledare, Destination Uppsala
Tel: 018 – 727 48 32, E-post: malin.lejskog@uppsala.se

Christer Svensson – ordförande, Världsklass Uppsala
Tel: 070-345 25 42, E-post: christer@csuab.se

Världsklass Uppsala består av: Agenda Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Castellum, Cytiva, Destination Uppsala, Fresenius Kabi, Galderma, Handelsbanken Uppsala, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, SH Bygg, SLU, Thermo Fisher, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Region Uppsala, Rosendal Fastigheter, Vasakronan och Vattenfall.Om Destination Uppsala

Från och med hösten 2010 ligger det operativa projektledarskapet för Världsklass Uppsala som uppdrag hos Destination Uppsala AB. Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.