2018-02-21 08:01Nyheter

Stark ökning av antalet kongresser, konferenser och möten i Uppsala

null

Antalet möten i Uppsala växer. Det visar de preliminära siffror som Uppsala Convention Bureau (UCB), Destination Uppsala, har tagit fram för åren 2013-2017. Årets siffror visar dessutom redan nu på en 24% ökning för möten över 300 deltagare. Prognosen indikerar också att det totalt kommer arrangeras både fler och längre möten 2018, i jämförelse med 2017. En väldigt positiv utveckling för Uppsala som mötesstad.

Under de senaste fem åren som Uppsala Convention Bureau har samlat och sammanställt mötesstatistik har antalet möten i Uppsala ökat. De vetenskapliga och medicinska mötena dominerar fortfarande i antal, men man ser också en positiv utveckling av andelen kommunalt kopplade möten samt möten arrangerade av Svenska kyrkan.

Rapporterna pekar också på att mötesåret har förskjutits en aning och att fler möten nu arrangeras i oktober och november medan augusti som tidigare var en populär månad har blivit märkbart lugnare.

– Vi använder rapporten nästan dagligen i dialogen med arrangörer i planeringen av deras framtida möten och evenemang i Uppsala. Finns det flera alternativa tider för dem styr vi gärna mötena mot lite lugnare perioder. Det har gjort att fler möten och evenemang hittar rätt anläggningar till rätt pris, vilket i sin tur gör att man väljer Uppsala, säger Anna Lindström, Chef Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala.

De preliminära siffrorna för 2017 visar att totalt 188 organisations- och föreningsmöten, med minst 50 deltagare och minst en natts övernattning, ägde rum i Uppsala och under dessa deltog närmare 28 000 deltagare.

– Möten bidrar till en ökad synlighet och tillväxt för Uppsala. De är också riktigt bra utvecklingsverktyg när de ger möjlighet för fler uppsalaverksamma personer att delta. Fler får vara med och ta del av ny kunskap och bygga nätverk, än när arrangemanget genomförs på annan ort och det har Uppsalas stolta lokala värdar tagit fasta på, säger Anna Lindström, Chef Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Lindström, Chef Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala
Tel: 076-76 18 335, mail: anna.lindstrom@destinationuppsala.se

Uppsala Convention Bureau, som är en del av Destination Uppsala, har som uppgift att verka för och värva och fler möten och evenemang till Uppsala. Man jobbar också aktivt för att Uppsala ska utvecklas till en mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar destination genom att bidra till kunskaps- och arrangemangsutvecklingen inom Uppsalas mötes- och evenemangsindustr

 Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.