2022-10-20 04:30Pressmeddelande

Allt ljus på Uppsala lyser upp i november

Upplyst blå blomma som syns underifrån mot en svart himmelBlom, Allt ljus på Uppsala 2021. Ljusgestaltning: Designstudion Utskottet. Foto: Gustav Dalesjö.

Den 3–20 november arrangeras återigen den populära ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala. Ett tiotal ljusverk kommer att lysa upp stadskärnan under en av årets mörkaste månader. Festivalen besöks av ca 150 000 människor.

Allt ljus på Uppsala bjuder in besökare och Uppsalabor att ta del av roliga och tänkvärda ljusverk i staden. Nytt för i år är att ett av verken, Aleksandra Stratimirovics Great Minds kommer på plats lite senare och var verket står någonstans, blir en överraskning.

Även musik, konst, utställningar, barnaktiviteter, guidningar och höstmys på restauranger och caféer är en del av ljusfestivalen. Ljusverken tänds och ljusfestivalen startar torsdag 3 november kl. 18.00 utanför Uppsala Konsert & Kongress. Alla aktiviteter och erbjudanden kommer finnas samlade på www.alltljuspauppsala.se.

Allt ljus på Uppsalas syfte är att bidra till ett tryggt och attraktivt Uppsala att leva, verka och vistas i. Målsättningen är att öka flödena av människor i city och att ge trygghet till stadens mörka platser. Placeringen av ljusverken sträcker sig genom stadskärnan och besökare kommer röra sig mellan Uppsala Konsert & Kongress, Forumtorget, Klosterparken, Riddartorget och vidare.

Ljusfestivalen arrangeras på uppdrag av Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan och projektleds av Destination Uppsala. Festivalen genomförs tillsammans med det lokala näringslivet. Årets ljusvärdar och ljusvänner är: Atrium Ljungberg, Castellum, Bonnier Fastigheter, St:Per Gallerian, Vasakronan och Wallenstam.

En mer hållbar ljusfestival

Årets festival äger rum samtidigt som energifrågan är högst aktuell och festivalen kommer minska sin energianvändning med ca 30%.  Ljusverken kommer i år lysa två timmar mindre än vanligt, och vara tända mellan kl. 17.00–22.00.

– Allt ljus på Uppsala har som mål att den totala energiförbrukningen understiger 1000 kWh, vilket är jämförbart med en normal villas halva månadsförbrukning, säger Jonas Ekebacke. Samtidigt uppmanar vi alla besökare att vara noga med att stänga av elektronisk utrustning hemma under sitt besök.

Årets ljusverk på Allt ljus på Uppsala

DROM
Var: torget framför Uppsala Konsert & Kongress I Skulptur: konstnär Torbjörn Berg och smed Anders Klingmark I Riggning: Kristian Frank, Studio703 I Koncept och konstinstallation: Peder Bjurman

THE GATE – MODERPORTALEN
Var: Kungspassagen I Ljuskonstnär: Svante Pettersson I Ljusprogrammering: Albin Roslund, Kreativ Teknik I  Ljuddesign: Daniel Algulin, Bjerkling I Musik: ”Alla ska med”, DJ Large

Trädkramaren
Var: korsningen Dragarbrunnsgatan och Bredgränd I Ljusgestaltning: Olsson & Linder I Ljusdesign: Erik Olsson

Kraken
Var: Forumtorget I Ljusgestaltning: Utskottet I Ljusdesign: Edvin Buregren

Klosterparken
Var: Klosterparken I Koncept: Tove Rylander Sagrén I Ljusgestaltning: Per-Erik Rylander, Ljudverket KB

Höststorm
Var: Upplandsmuseets fasad. Upplevs bäst från Gotlandsparken I Ljus- och ljudgestaltning: Scenteknik

Smalt ljus
Var: Gränderna kring Skytteanum I Ljusgestaltning: Light Bureau I Ljusdesign: Andreas Almstedt

Åter!
Var: Riddarparken I Ljusgestaltning: Uppsala vatten I Ljusdesign: Erik Hedman

Paradoxum
Var: Slottsbacken I Ljusgestaltning: Olsson & Linder och DEMBACKE I Ljusdesign: Erik Olsson och Evelina Dembacke

Pyramider
Var: Odinslund I Ljusgestaltning: Utskottet I Ljusdesign: Edvin Buregren

Uppsala slott – en resa i tiden
Var: Uppsala slotts fasad, in mot borggården I Lyser: kl. 18-20 den 3, 9 och 19 november I Ljusgestaltning: Kulturförvaltningen, Uppsala kommun

Överraskning
Great Minds
Var: en något hemlig plats I Lyser: 9–20 november I Ljusgestaltning: konstnär Aleksandra Stratimirovic



Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Jonas Ekebacke
Projektledare Världsklass Uppsala samt enhetschef publika evenemang på Destination Uppsala
Jonas Ekebacke