2017-06-27 11:07Pressmeddelande

Amerikaner ska lockas med digital kampanj – Beyond Stockholm

null

- I vår destinationsstrategi har vi USA som prioriterad marknad för privatturism. Vi vill under 2017 strategiskt marknadsföra Uppsala för att locka hit amerikanska besökare. Vi vet att det går ett antal direktflyg mellan USA och Stockholm Arlanda Airport, främst med SAS och Norwegian. Det gör det lätt för amerikanerna att ta sig hit. Utmaningen är att de inte vet om att Uppsala finns och vad vi har att erbjuda, säger Stefan Pettersson, marknadschef för Destination Uppsala.

Destination Uppsala har, tillsammans med kommunikationsbyrån Spider Stockholm, kartlagt vad amerikaner möter när man söker efter populära besöksmål i Sverige och Skandinavien på Google samt andra sökmotorer. Det visade sig att webbsidor, bloggar och reseportaler där Uppsala förekom rankades lågt i sökresultaten för amerikaner. Den amerikanska besökaren som planerar sin resa till Sverige missar därför Uppsala.

- Vi har tidigare inte arbetat aktivt för att nå potentiella besökare på den amerikanska marknaden. Fokus har istället legat på att ta hand om de som redan är i Stockholm och besöker en turistbyrå för att få dem att göra ett dagsbesök. Med denna kampanj vill vi arbeta mer uppsökande och finnas i amerikanernas medvetande när de planerar en resa till Sverige eller Skandinavien. Vi konkurrerar idag med Stockholm, och har därför i kampanjen tagit rygg på huvudstaden. Genom att döpa kampanjen till Beyond Stockholm visar vi att man får mer av Sverige genom att besöka Uppsala, fortsätter Stefan Pettersson.

För att hjälpa resenärerna att hitta Uppsala som resmål redan i planeringsstadiet har en kampanjsida byggts optimerad för hur amerikaner söker efter information och där sidans innehåll är framtaget ur resultat av intervjuer med amerikanska resenärer och resebyråer. Med den som grund är ambitionen att öka Uppsalas synlighet i sökresultaten. Utöver det har sökmotorannonser köpts med syfte att dra trafik till kampanjsidan. När resenären väl landat i Sverige kommer de amerikanska resenärerna mötas av digitala annonser i relevanta kanaler med frågan om de vill ”Go beyond Stockholm?”

Webbadress till kampanjsidan är: http://beyondstockholm.com/

Länk till destinationsstrategin: http://www.destinationuppsala.se/globalassets/pdfer/destinationsdagen/strategi-for-besoksnaringen_kortversion_uppdaterad_2015.pdf

För frågor och mer information, vänligen kontakta:Stefan Pettersson, marknadschef på Destination Uppsala Tel: 018 – 727 48 28 / 072 222 87 28, e-post: stefan.pettersson@destinationuppsala.se

Destination Uppsala ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.


Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.