2024-06-13 05:05Pressmeddelande

Ännu ett starkt mötes- och idrottsevenemangsår för Uppsala

Konferens i Stora salen på Uppsala Konsert & Kongress,Under 2023 arrangerades 205 möten och 69 idrottsevenemang som i Uppsala. Foto: Alex Giacomini, Lilla produktionsbolaget.

Destination Uppsala publicerar nu sin elfte årsrapport med mötes- och idrottsevenemangsstatistik. Uppsala är tillbaka och överträffar åren före pandemin. Resultatet för 2023 blev 205 möten och 69 idrottsevenemang som arrangerades i Uppsala. Det kan jämföras med ”normalåret” 2019 då 185 möten och 53 idrottsevenemang arrangerades.

Genom en årligen återkommande rapport, med samma mätmetoder och nyckeltal, kan vi leverera jämförbara siffror och kunskap över tid. Det ger oss möjlighet till uppföljning och goda förutsättningar att påverka utvecklingen på lång sikt, säger Anna Lindström, enhetschef Möten & Evenemang, Destination Uppsala.

När det kommer till Uppsalas position i jämförelse med andra städer sticker Uppsala ut positivt. På den nationella rankingen har Uppsala toppat listan som arrangörsstad sedan start, så även för mötesåret 2023 och på världsrankingen klättrade Uppsala rejält under 2023 - från plats 100 (2022) till delad 66:e plats. En plats som vi delar med världsstäder som Bali, Belgrad, Lima och Neapel. Uppsala rankas också som näst bästa nordiska icke-huvudstad efter Göteborg och klättrar från plats 64 (2022) till 42 på europarankingen.

Totalt genomfördes 69 mästerskap och större idrottscuper i Uppsala under 2023.

− Uppsala har en stark ställning på mötes- och idrottsevenemangsmarknaden och våra prognoser för innevarande och kommande år tyder inte på någon avmattning, fortsätter Anna Lindström. Efter en något lägre aktivitet under våren så ser hösten stark ut när det kommer till möten. Evenemangsvåren i Uppsala har i vanlig ordning varit mycket stark och vi har fortsatt många häftiga evenemang att se fram emot i år, i form av landskamper, världsmästerskap, SM och cuper.

Under 2023 noterades också en beläggningsgrad på 63,6 % på Uppsalas hotell, i jämförelse med 62,7 % 2022 och 60,2 % 2019. Beläggningen under veckodagar låg på 69,6 % 2023 (2022: 66,5 %) och beläggning på helger 56,1 % (2022: 57,8 %). RevPAR som står för intäkt per disponibelt rum sammanfattar nyckeltalen beläggningsgrad och snittpris. Under ett normalår presterar Uppsala generellt starkast (RevPAR) under vår- och höstmånaderna när kongress-, evenemangs- och företagsmarknaden är som mest aktiv. Nyckeltalen fluktuerar dock mycket under säsongen på grund av enstaka kongresser och evenemang som punktvis orsakar högre beläggning på marknaden. Uppsala uppvisar högre snittpriser än riket under årets alla månader, utöver februari, juli, augusti och december samt en mindre skillnad i september.

Aktiviteter i form av möten och evenemang är otvivelaktigt positiva för vår besöksnäring och en bra marknadsföringskanal för återkommande besök. De kan också bidra till kompetenshöjning, talangattraktion, ökade investeringar och en aktiv vardag och fritid för uppsalabor i alla åldrar. Möten och evenemang är viktiga förutsättningar för kunskapsutveckling och idégenerering, och sker de på hemmaplan kan flera delta, utvecklas och lära.

Läs hela rapporten på destinationuppsala.se.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Lindström, enhetschef Möten & Evenemang, Destination Uppsala
Mobil 076 – 76 18 335, E-post anna.lindstrom4@uppsala.se Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.