2019-06-14 05:30Pressmeddelande

Destination Uppsala fortsätter att utveckla besöksmottagandet

Uppsala Turistinformation bemannar med mobila informationsenheter utanför bland annat det besöksintesivaområdet vid domkyrkan under sommaren.Uppsala Turistinformation använder mobila enheter för att möta turisterna på besöksintesivaområden som t ex. Domkyrkoplan under sommaren.

Sommarsäsongen har dragit igång och fler besökare ankommer till Uppsala för att ta del av stadens utbud, besöksmål och aktiviteter. Destination Uppsala, som har uppdraget att driva Uppsala Turistinformation, arbetar intensivt med att informera, inspirera och svara på frågor både inför och under besöket hit. I slutet av juni lanseras en ny webbplats med funktionalitet kopplad till AI (artificiell intelligens) och samtidigt utökas närvaron med mobila informationsenheter i besöksintensiva områden som Resecentrum, Domkyrkoplan och Gamla Uppsala. Man har också anslutit två nya InfoPoints i centrala Uppsala till turistinformationen.

Destination Uppsalas utvecklingsarbete är förankrat i gedigna insikter om var och hur besökarna söker information både inför och under sitt besök. Mobilen används t.ex. i mycket högre grad än tidigare under hela resecykeln och trender visar att många söker ny information löpande om ett resmål under hela resans gång, ofta i mobilen.

− Vi jobbar målmedvetet med utvecklingen av våra digitala och analoga informationslösningar, säger Helena Bovin, marknadschef på Destination Uppsala. I slutet av juni lanserar vi vår nya webbplats, som med ny layout och ny funktionalitet gör att vi på ett ännu bättre sätt kan paketera och marknadsföra olika upplevelser som Uppsala har att erbjuda besökarna.

Arbetet med Uppsalas besöksmottagande pågår under hela året och sker ihop med stadens besöksmottagare, dvs. alla som på olika sätt möter besökare i sin yrkesroll. Samarbeten med besöksnäringen har varit en prioriterad åtgärdspunkt det här året.

− Vi har genom månadsvisa frukostmöten, utbildningsträffar, studieresor och digitala informationsutskick arbetat för att hålla dem som står i frontlinjen och möter stadens turister informerade och uppdaterade kring aktuellt utbud och kommande evenemang, fortsätter Helena Bovin. Det goda värdskapet, som alla som bor och verkar i Uppsala är en del av, skapar förutsättningar för att få besökarna att stanna längre, uppleva mer och komma tillbaka.

Uppsala turistinformation finns tillgänglig för besökare dagligen under sommaren via mail, telefon och meddelandetjänster, samt via de mobila enheterna som rör sig ute på stan. Dessutom har besökare möjlighet att på ett lite mer oväntat sätt möta en turistinformatör via någon av de två turistinformationsrobotar som rullar ute på hotell och besöksmål. Det är en rullande, digitalt uppkopplad enhet av modell Robot Double 2 som gör det möjligt för besökare att prata med en turistinformatör live via en skärm. Den första lanserades förra sommaren och var väldigt uppskattad.

InfoPoints är bemannade serviceplatser knutna till Uppsala Turistinformation som erbjuder kartor, broschyrer samt svarar på enklare frågor och ger tips till aktuella evenemang, sevärdheter och aktiviteter. I kommunen finns sju ackrediterade InfoPoints, varav två av dessa är nya till sommaren 2019; UL Center i Resecentrum och inom kort Kommuninformationen på Stationsgatan. Utöver det distribuerar Destination Uppsala kartor och material till en mängd olika aktörer med många besökare så som hotell, konferensanläggningar, arenor, kiosker och butiker.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Bovin, Marknadschef, Destination Uppsala
mail: helena.bovin@destinationuppsala.se, tel: 070 749 71 15Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.