2016-12-09 07:30Pressmeddelande

Destination Uppsala fortsätter sitt uppdrag för ökad turism

null

I november sa Kommunstyrelsen ja till de förändringar som innebär att Destination Uppsala ombolagiseras och blir ett helägt bolag inom Uppsala kommun. I samband med bolagsförändringen ändras också ägardirektiven något, men innebär i sin helhet att destinationsbolaget fortsätter sitt övergripande uppdrag för att öka turismen till Uppsala.

Ombolagiseringen av Destination Uppsala (DUAB) innebär att majoritetsägaren Uppsala kommun per sista december köper de aktier som andra ägare har. Anledningen är att man hittills, och i framtiden, har stått för hela basfinansieringen av verksamheten.

- Ska man betala 100 % vill man också äga 100 %, övriga ägare är helt med på detta. Jag vill dock förtydliga att detta inte kommer att innebära några större ändringar i verksamheten – bolaget drivs vidare i aktiebolagsform och alla medarbetare kommer att ha sitt jobb kvar, det kommer bara att bli ett nytt organisationsnummer på anställningsavtalet, säger Tiina Mykkänen, VD på Destination Uppsala.

I samband med bolagsförändringen ändras också ägardirektiven något. DUAB ska bland annat se över hur turistbyrån ska drivas. En fysisk turistbyrå når bara de besökare som redan bestämt sig för att åka till Uppsala. Önskemålet från ägaren är att mer resurser läggs på digitala kanaler där många söker besöksrelaterad information.

- Precis som Marlene Burwick, ordförande i bolagets styrelse har förklarat så handlar det inte per automatik att turistbyrån läggs ned. Vi, precis som många andra destinationsbolag, tittar överlag på hur morgondagens turistbyrå ska se ut. Vi ska se över hur verksamheten ska se ut på lång sikt och använda de digitala verktyg som passar vår verksamhet på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Vi har redan sen en tid tillbaka gått från analog marknadsföring till mer digital och vi jobbar målmedvetet med mötes- och evenemangsvärvning och utveckling, fortsätter Tiina Mykkänen.

För att Uppsala ska kunna stå sig i konkurrensen med andra turistmål ska DUAB samverka med näringslivet och andra organisationer för såväl nyetableringar som utveckling av befintliga besöksmål. Destinationsbolaget ska med sin kompetens och kunskap om besöksnäringen hjälpa fler företagare och entreprenörer att starta eller utveckla attraktioner inom besöksnäringen.

-Vi har varken affärsutvecklingskompetens eller resurser för finansiering av affärsidéer, för det finns t ex Almi, näringslivsenheten på kommunen och flera inkubatorer. Så vi ska absolut inte konkurrera med det privata näringslivet genom att starta nya besöksmål och attraktioner. Däremot ska vi på bästa sätt bistå de företag och entreprenörer som är intresserade utav att etablera eller utveckla besöksmål i Uppsala med statistik, kunskap och annat beslutsunderlag som behövs för att underlätta och främja positiva beslut vid eventuella investeringsplaner, avslutar Tiina Mykkänen.

För frågor eller mer information, vänligen kontakta:
Tiina Mykkänen, VD Destination Uppsala
Telefon: 0707 22 93 93
E-post: tiina.mykkänen@destinationuppsala.se

Destination Uppsala ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötes- och evenemangsindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.


Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.