2020-06-26 05:57Pressmeddelande

Destination Uppsala rustar för en annorlunda besökssommar

Jake Benson äger Stickspåret i Godsmagasinet, en av Uppsalas InfoPoints.Här har man i år en  pop up-lösning utomhus på lastkajen för att underlätta för besökare att hämta information men också en turistinfo-robot med möjlighet till videomöte. Jake Benson äger Stickspåret i Godsmagasinet, en av Uppsalas InfoPoints. I år har han fått en pop up-lösning utomhus på lastkajen för att underlätta för besökare att hämta information men också en turistinfo-robot med möjlighet till videomöte.

I sommar ser förutsättningarna för att resa och semestra annorlunda ut än vanligt och på Destination Uppsala förbereder man sig för att informera och inspirera de besökare som får komma hit med tanke på rådande reserestriktioner. Bland annat genom möjlighet till videomöten och lansering av en automatiserad chat-bot för de som föredrar ett digitalt möte samt förstärkning av InfoPoints för dem som vill få hjälp eller tillgång till en karta på plats.

Vanligtvis fylls Uppsalas populära besöksmål, hotell och campingplatser med internationella turister under sommarmånaderna och det skapar ett ökat tryck i de kanaler som Destination Uppsala hanterar. Rådande restriktioner kring resande kopplat till covid-19 gör att internationella besökare nästan helt uteblir och Uppsala kan främst vänta nationella besökare i sommar, men också många uppsalabor som vill hemestra i sin egen stad.

För besökare på plats i Uppsala kommer de åtta InfoPoints i staden knutna till Uppsala turistinformation att vara den huvudsakliga kontakten för de som vill hämta material eller få hjälp med tips och frågor genom ett fysiskt möte. För att möta den förändrade efterfrågan kan Destination Uppsala i samarbete med sina InfoPoints också erbjuda möjlighet till videomöten med turistinformatörer, för fördjupade frågor. Först ut i sommar är Stickspåret, beläget i Godsmagasinet och Gamla Uppsala museum att utrustas med turistinfo-robotar med möjlighet till videomöte. På Stickspåret har man i år också gjort en extra satsning med en pop up-lösning utomhus på lastkajen för att underlätta för besökare att få information.

En annan nyhet är lanseringen av en automatiserad chat-bot där besökare till Uppsala kan få hjälp med tips och svar på vanliga frågor dygnet runt. Chat-boten lanseras i början av juli och nås via www.destinationuppsala.se. Sedan tidigare finns också möjlighet att på webbplatsen skapa sin egen personliga resplan i mobilen inför besöket till Uppsala, och enkelt dela med sitt resesällskap eller för att tipsa vänner.

˗ Vi har sett ett behov att ställa om och anpassa verksamheten pga. den rådande pandemin, detta i linje med vår strategi att fortsätta utveckla digitala kanaler för att inspirera och informera besökare, säger Helena Bovin, Marknadschef på Destination Uppsala. Vi har samtidigt ett nära samarbete med stadens InfoPoints, hotellen och övriga besöksmål som möter Uppsalas besökare dagligen i sina verksamheter. 

Destination Uppsala gör också flertalet olika insatser för att få fler besökare till Uppsala i sommar, givetvis i linje med rådande restriktioner från myndigheter. Uppsala är en av 23 svenska destinationer som tillsammans går ut med en unik nationell kampanj för att främja resandet inom Sverige. Den övergripande målsättningen är att inspirera svenskarna till att vilja semestra inom landet och besöka nya platser i Sverige, för att generera gästnätter.

Sedan begränsningen att resa inom Sverige släpptes har man sett ett ökat intresse för Uppsala igen. Webbstatistiken har vänt uppåt och turistinformationen får fler frågor via digitala kanaler. Det finns ett stort intresse för besöksmål kopplade till aktiviteter utomhus, natur och trädgårdar, vilket Uppsala med omnejd har gott om. Tillsammans med näringen får man mer kraft att synliggöra sommarstaden Uppsala och visa att det finns mycket fantastiskt att uppleva.

- Vi står inför en annorlunda sommar med hälsa och välmående i fokus, och där vi hoppas kunna se ett ökat resande med ett stort eget ansvar. Vi håller oss ständigt uppdaterade på hur gränserna i världen öppnas upp och vad det kan innebära för Uppsala, avslutar Helena Bovin.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Bovin, Marknadschef, Destination Uppsala
mail: helena.bovin@destinationuppsala.se, tel: 070 749 71 15

 Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation