2017-11-01 10:02Pressmeddelande

Ett år till Allt ljus på Uppsala invigs

null

1 november 2018 tänds den sjätte upplagan av Allt ljus på Uppsala där ljusinstallationer lyser upp citykärnan under en av årets mörkaste månader. Temat för festivalen är 100-årsjubiléet av Ingmar Bergmans födelse. Han föddes den 14 juli 1918 i Uppsala och mellan den 1-18 november nästa år kommer hans arbete inspirera och gå som en röd tråd genom festivalen.

Genom att anordna en ljusfestival vill vivisa att Uppsala är en attraktiv stad året om samt inspirera och aktivera Uppsalabor och besökare att röra sig i city. Vi stärker på sätt också Uppsalas varumärke som attraktiv stad genom näringslivsutveckling och höjd livskvalitet.

Nytt för 2018 års festival, förutom temat kring Ingemar Bergman, är att Patric Kiraly är tillsatt som konstnärlig ledare för festivalen. Kiraly har tidigare arbetat som producent på Uppsala Konsert och Kongress och är idag utvecklingsledare för Uppsala Konstmuseum.

– Jag vet att Allt ljus ligger uppsalaborna varmt om hjärtat och att det är ett evenemang som engagerar. I min roll hoppas jag kunna bidra med att vidareutveckla evenemanget, med en bibehållen hög kvalitet samt en konstnärlig spets, säger en förväntansfull Patric Kiraly.

– I 2018 års upplaga av Allt ljus på Uppsala satsar vi på den konstnärliga höjden. Vi har för första gången utsett en konstnärlig ledare med ett övergripande ansvar för innehållet. Jag är särskilt glad över att Patric Kiraly tagit sig an detta uppdrag, med sin breda erfarenhet från såväl den nationella som internationella konst- och musikscenen kommer han att bidra med värdefull erfarenhet, säger Sten Bernhardsson, Uppsala kommuns kulturdirektör.

För att ytterligare höja kvalitén för Allt ljus kommer projektgruppen under året att omvärldsbevaka och söka inspiration via liknande internationella evenemang och studiebesök är planerade bland annat till Helsingfors och Amsterdam.

Allt ljus på Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala city och det lokala näringslivet. Destination Uppsala projektleder genomförandet av festivalen. 

Kontaktpersoner Allt ljus på Uppsala:

Övergripande frågor:
Cecilia Linder – kommunledningskontoret, Uppsala kommun 
Tel: 018-727 23 71, mail: cecilia.linder@uppsala.se

Konstnärligt utförande:
Sten Bernhardsson – kulturförvaltningen, Uppsala kommun
Tel: 018-727 17 85, mail: sten.bernhardsson@uppsala.se

Praktiska frågor och samarbete:
Anna Gozzi - projektledare, Destination Uppsala
Tel: 018-727 48 08, mail: anna.gozzi@destinationuppsala.se

Destination Uppsala ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.


Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.