2018-06-28 08:00Pressmeddelande

Ett snyggare Ekonomikum under årets Valborg

null

Uppsala, 28 juni 2018

ETT SNYGGARE EKONOMIKUM UNDER ÅRETS VALBORG

Valborg är folkfesten framför alla andra i Uppsala. Men det innebär också att det ligger enorma mängder skräp kvar på gator och i parker dagen efter, inte minst i Ekonomikumparken som samlar tusentals studenter och andra valborgsfirare. Glädjande nog visar siffror från årets utvärdering att mängden sopor i parken har halverats på två år.

Bild: Ekonomikumparken kl. 07.16 den första maj 2018.

Sedan ett antal år tillbaka har flera aktörer valt att samverka kring förberedelserna av Valborg. Cirka 40 organisationer är med i arbetet, som samordnas av Destination Uppsala på uppdrag av Uppsala kommun. Valborg ska vara tryggt, snyggt och säkert. Inom området hålla snyggt valde samverkansgruppen i år att satsa extra på sophanteringen i Ekonomikumparken då det är en av de mest utsatta platserna för nedskräpning under Valborg i Uppsala.

− I Ekonomikumparken valde vi i år att ha utspridda sopkärl för glas och brännbart i parken så att det aldrig skulle vara långt att ta sig till ett sopkärl. Det verkar ha gett positivt resultat. Vi hade även egen sopstation för alla Foodtrucks, med containrar för bland annat wellpapp, berättar Anna Gozzi, projektledare för samverkan av Valborg, Destination Uppsala.

Nytt för i år var även en så kallad “Pant-o-bil” på plats i parken. Tack vare den kunde besökarna panta sina flaskor direkt och få ut en värdecheck eller skänka pengarna till Världsnaturfonden WWF.

Siffrorna från städningen som genomförs 1 maj visar att volymen av sopor i Ekonomikumparken har halverats på två år. Däremot har vikten inte minskat lika mycket, något som troligen beror på att stora skrymmande sopor som t ex. möbler som soffor har upphört, men även annat lättare plastskräp.

  • 2018 var det 40 m3 på 11,8 ton
  • 2017 var det 60 m3 på 12 ton
  • 2016 var det 80 m3 (vikt ej angivet)

Större delen av det kvarlämnade skräpet består av främst glasflaskor som är väldigt tungt. Men det finns en hel del plastpåsar, plastmuggar, ölburkar, vinboxar, matförpackningar med matrester, kapsyler, fimpar, hopvikbara solstolar m.m.

I år var det över 400 deltagare med i skräpplockandet i centrala Uppsala i samband med Valborgshelgen. De representerar 22 lag från totalt 16 lokala idrottsföreningar − allt från Uppsalaflickornas Ungdomstrupp i gymnastik och Uppsala Basket, till FBC Innebandy och Uppsala Kurd Fotbollsklubb. Städningen i just Ekonomikumparken genomfördes av Svensk Markservice samt fotbollslaget Bälinge IF F-03 med föräldrar.

− Tack vare alla medarbetare, noga planering och bra samarbete fungerade arbetet under Valborg jättebra. Responsen är god både från Städa Sverige, ungdomarna och personal på renhållning. Samarbetet med kommunens personal på plats gick alldeles utmärkt, föreningarna har gjort ett bra jobb och vi alla i samverkansgruppen är väldigt nöjda med resultaten, avslutar Anna Gozzi.

I övrigt rapporterar Uppsala kommuns teknik och renhållning samt Destinations Uppsala att allt arbete flöt på enligt plan vad avser trafikavstängningar, toaletter, sopkärl, information, städ, utkörning och hämtning av material och utdelning av varannan vatten. Även forsränningen blev lyckad i år. Nytt var att det omhändertogs 70 flottar av 120 som var i gott skick och ska återanvändas nästa år.

Skräp är ingen liten fråga för Uppsala kommun, man arbetar för att minska nedskräpningen genom att:

  • ställa ut extra sopkärl och återvinningsstationer på strategiska platser
  • ha mycket personal och volontärer ute på gator och torg som städar och hjälper människor att slänga rätt
  • bedriva kampanjer för att få människor att reflektera över sitt eget beteende
  • ha dialog med de som deltar i forsränningen och Uppsala Vatten om hur cellplasten och frigoliten i flottarna kan återvinnas eller återbrukas. Deltagarna ges också möjlighet att städa Fyrisån efter forsränningen.

I Valborgssamarbetet, som leds av Destination Uppsala, finns ett antal parter med. Bland annat Kuratorskonventet, som är samarbetsorganet för Uppsalas studentnationer, Uppsala universitet och Uppsala kommun. Kommunen samordnar trygghetsprojektet och Destination Uppsala är sammankallande i det övergripande samarbetet kring Valborg. Alla parter har del i att göra Valborg i Uppsala till ett så bra arrangemang som möjligt genom sitt engagemang och personella insatser.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Gozzi, projektledare på Destination Uppsala.
tel 018 727 48 08, mail anna.gozzi@destinationuppsala.se

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.