2022-10-05 06:46Pressmeddelande

Fler besökare till Uppsala i sommar

Ett torg med uteservering, blå himmel och Uppsala domkyrka i bakgrunden

Uppsala fortsätter att locka fler besökare under sommarmånaderna. Statistik från Tillväxtverket publicerades under tisdagen och bekräftar en stadig utveckling där gästnätter på hotell ökade med hela 33% under perioden juni–augusti jämfört med förra året, och en ökning med 22% jämfört med sommaren 2019, innan pandemin. Glädjande är också att de utländska besökarna är tillbaka vilka utgör en viktig marknad för Uppsala.

Tillväxtverkets samlade statistik över sommaren visar en stark uppgång av gästnätter på hotell i Uppsala kommun. Under sommarmånaderna juni–augusti bekräftas 179 577 gästnätter på hotell vilket motsvarar en ökning med 33% jämfört med samma period 2021, och en ökning med 22% jämfört med 2019. Totalt över året för perioden januari– augusti har Uppsala 67% fler gästnätter jämfört med 2021 och 14% fler än 2019.

Utlandsmarknader har börjat återvända till Uppsala och står för närmare 30 000 gästnätter på hotell under perioden juni-augusti, vilket motsvarar en ökning med 121% jämfört med ifjol och är nu bara knappt efter sommaren 2019. Flest övernattande besökare kommer ifrån Sverige följt av Tyskland, Storbritannien och USA. Norge fortsätter att öka i större utsträckning än tidigare. Utlandsmarknaderna kompletterar ofta den svenska marknaden bra och förlänger sommarsäsongen, det är vanligt med utländska sommargäster i Uppsala ända in till slutet av september.

Uppsalas utveckling av gästnätter går starkare än i övriga landet både i jämförelse med sommaren 2021 där riket ökar 28% och Uppsala kommun 33%, samt sommaren 2019 där riket ökar 4% och Uppsala kommun 22%.

En av sommarens dragare var världens största orienteringstävling O-ringen och de 20 000 orienterarna skapade full aktivitet såväl i de uppländska skogarna som i stadskärnan och på besöksmål som Uppsala domkyrka, Vasaborgen, Botaniska trädgården och Gamla Uppsala. Rekordmånga besökare i Botaniska trädgården blev det dock veckan efter när en utställning av blomsterklänningar intog trappan vid Linneanum som en del av Linnésommar. Fyrishovs camping fylldes till brädden och var fullbokad under både O-Ringen och Reggaefestivalen.

˗ Den starka, positiva utveckling som Uppsalas hotell visar är grundläggande för goda affärer i hela besöksnäringen i Uppsala, men också för andra branscher och ger många positiva följdeffekter, säger Helena Bovin, marknadschef på Destination Uppsala. Nu behöver vi tillsammans följa utvecklingen framåt och hur en mer ansträngd privatekonomi kan komma att påverka både svenska och utländska besökares resmönster och konsumtion, detta i kombination med ökade omkostnader för våra näringsidkare, avslutar Helena Bovin.Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation