2022-02-07 06:15Pressmeddelande

Fler besökare till Uppsala när 2021 summeras

Besökare som fikar på ett trädgårdscafé i Uppsala. Fotograf: Gustav DalesjöSvenska statistiska centralbyråns siffror för landets gästnätter under 2021 visar en positiv utveckling för Uppsala, som också har en starkare utveckling än riket. Fotograf: Gustav Dalesjö

Gästnätter på hotell i Uppsala kommun ökade med 35 % under 2021 jämfört med året innan när statistiska centralbyrån nu summerar årets statistik. En välkommen utveckling för Uppsalas hotell som många fortsatt är kraftigt påverkade av pandemin.

Svenska statistiska centralbyrån (SCB) publicerade i fredags siffror för landets gästnätter under december månad och med det kan Destination Uppsala fastställa en positiv utveckling för helåret 2021 där Uppsala går starkare jämfört med utvecklingen i riket. Antal gästnätter på hotell i Uppsala kommun ökade med närmare 114 000 gästnätter jämfört med året innan vilket motsvarar en ökning om 35 %. Än är det en bit kvar till nivåerna innan pandemin där siffror för helåret 2021 fortsatt ligger 16 % efter 2019.

Både gästnätter från svenska och utländska besökare ökar jämfört med föregående år men det är tydligt att den svenska målgruppen står för den stora ökningen. Hela 89 % av gästnätterna på hotell i Uppsala kommun är svenska besökare. Även om utländska gästnätter ökar med 53 % jämfört med 2020 är de fortsatt långt ifrån ett normalår. Flest utländska besökare kommer ifrån Tyskland följt av Finland och Storbritannien.

Destination Uppsala samlar årligen in statistik över antal besökare på Uppsalas större besöksmål och siffror för 2021 visar att det har varierat kraftigt. Vissa har fortsatt låga besökssiffror på grund av pandemin medan andra, så som Ulva Kvarn Hantverksby och Salsta Slott fick hälsa betydligt fler besökare välkomna till sina verksamheter 2021 än året innan. Några av besöksmålen, som Botaniska trädgården och Fjällnora sticker ut och hade t.om fler besökare under 2021 än 2019, innan pandemin.

˗ 2022 blir ett viktigt år för Uppsalas besöksnäring. Vi är på rätt väg, det visar siffrorna för 2021, och när restriktionerna nu slopas finns stora möjligheter och förhoppningar till återhämtning. Vi hoppas och längtar att inom kort få se Uppsalas gator och arenor fyllas av fler besökare, kongresser, stora kultur- och idrottsevenemang samt att våra internationella besökare hittar tillbaka, säger Helena Bovin, Marknadschef Destination Uppsala.

För frågor och mer information, vänligen kontakta:
Helena Bovin, marknadschef Destination Uppsala
E-post: helena.bovin@uppsala.se
Telefon 070 749 7115 / 018 727 48 05Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation