2023-10-11 05:48Pressmeddelande

Fler utländska besökare valde Uppsala i sommar

Sommar i Uppsala city.Uppsala har haft en bra sommar med bl a ökade flöden av människor i stadskärnan, ökad försäljning och besöksrekord på flera av stadens besöksmål. Foto: Gustav Dalesjö

Ökade flöden och bra försäljning i stadskärnan, högre tryck vid större konserter och evenemang samt besöksrekord på flera av stadens besöksmål lyfts fram när sommaren i Uppsala summeras. Gästnattsstatistiken för sommaren bekräftar också att besökssiffrorna fortsätter att vara högre än innan pandemin och att de utländska besökarna ökar stadigt.

Tillväxtverkets statistik över sommarmånaderna juni-augusti i år visar att Uppsala kommun hade ca 234 000 gästnätter i kommersiella boenden. Det är 3,3 % färre än förra året, men 9 % fler än sommaren 2019, dvs. innan pandemin. De senaste åren har besökssiffrorna stigit under sommarmånaderna, och i juli förra året arrangerades dessutom världens största orienteringstävling O-ringen i Uppsala under en veckas tid, vilket gav en god ökning till det årets resultat. Logiintäkter för perioden juni-augusti i år uppgår till strax över 122 miljoner kronor vilket är en ökning med 3,6 % jämfört med föregående år.

Statistiken visar en tydlig ökning av gästnätter från utländska besökare vilket är glädjande, och med nivåer över både förra året och åren innan pandemin. Enbart på hotellen var gästnätterna från utländska besökare 15 % fler än förra året och 8 % fler än 2019. I augusti månad var antalet utländska besökare på hotellen hela 29 % fler än samma månad 2022. Ca 80 % av de övernattande besökarna under perioden juni - augusti var ifrån Sverige och 20 % från olika utlandsmarknader, i storleksordningen Tyskland, USA, Finland, Storbritannien. Utlandsmarknaderna kompletterar ofta den svenska marknaden bra och förlänger sommarsäsongen, det är vanligt med utländska sommargäster i Uppsala ända in till slutet av september.

Flera aktörer i den lokala besöksnäringen berättar om en ökad efterfrågan på engelska visningar i sommar och många utländska turister på besök i verksamheterna. Uppsala domkyrka, en av stadens mest populära sevärdheter, rapporterar om ett stort antal utländska besökare men också besöksrekord med över 260 000 besökare under perioden juni-augusti. Uppsala konstmuseum hade 41 660 besökare under sommarmånaderna vilket är 3 000 fler än ifjol. Även Gamla Uppsala museum, Disagården, Upplandsmuseet och Bror Hjorts Hus är exempel på besöksmål med positiva besökssiffror i sommar. Arrangören Kaliber har med fyra större konserter i Botaniska trädgården och över 50 programpunkter i Parksnäckan haft en sammanlagd publiksiffra på 72 000 besökare i sommar, också det rekord.

– Varje sommar gör vi cirka 750 intervjuer med besökare i Uppsala. I årets undersökning har vi bland annat fångat upp att utländska dagsbesökare tydligt är tillbaka. Det är viktigt att Uppsala är ett attraktivt alternativ både för dags- och övernattande besökare samt oavsett om de bor på hotell eller hos släkt och vänner. De bidrar på olika sätt till viktiga intäkter till vårt lokala näringsliv och genom att sprida sina upplevelser vidare till vänner eller via sociala medier, säger Helena Bovin, marknadschef, Destination Uppsala. En svag krona i kombination med ett behagligt klimat och en nyfikenhet att upptäcka Sverige tros vara några av anledningarna till fler utländska besökare i Uppsala och i Sverige generellt. 

Uppsala Citysamverkan som representerar många av aktörerna i city bekräftar tydliga indikationer på att försäljningen över lag varit bra under sommaren för såväl butiker som caféer och restauranger och toppas lite extra av större evenemang och konserter som bidrar till ökad närvaro i city.

För mer information, kontakta gärna:
Helena Bovin, Marknadschef, Destination Uppsala
E-post: helena.bovin@destinationuppsala.se, Tel: 070 749 71 15

Här kan du ta del av Besöksundersökning Uppsala sommaren 2023 och statistik rörande besöksnäringen i Uppsala kommun.Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation