2020-11-02 07:31Pressmeddelande

Föreningslivet vågar tänka på en framtid efter pandemin

Foto: Uppsala SkolschacksällskapSchacktävlingen Uppsala Young Champions, känd i hela schackeuropa, förbereder sig för att fortsätta växa med hjälp av Destination Uppsala. Foto: Uppsala Skolschacksällskap

Schacktävlingen Uppsala Young Champions, känd i hela schackeuropa, förbereder sig för att fortsätta växa på hemmaplan med hjälp av Destination Uppsala. Med anledning av de nya rekommendationerna för region Uppsala genomfördes årets elitungdomstävling i Upplands Väsby istället för Uppsala. Det är ett av många exempel på hur idrottsföreningarna behöver arbeta flexibelt och snabbfotat för att kunna genomföra av arrangemang när rekommendationer från myndigheterna förändras.

 - Att flytta tävlingen var självklart en engångsåtgärd, nästa år är vi tillbaka i Uppsala. För varje år växer tävlingen och lockar allt fler starka spelare. I Uppsala levererar vi tävlingar med hög kvalitet, säger Carl Fredrik Johansson, ordförande i Uppsala Skolschacksällskap.

Uppsala Young Champions startades av schackklubben Uppsala Skolschacksällskap, som är en av Sveriges största. Klubbens främsta fokus är breddidrott och schack i skolan men de är också tydliga med att elitsatsande ungdomar måste få ta sin plats. Syftet med tävlingen är att låta klubbens ungdomar möta starkt internationellt motstånd. Innan coronapandemin slog till hade man ett stort antal anmälda deltagare från utlandet, vilket är ett tydligt kvitto på att Uppsala börjat skapa sig ett gott rykte som schackarrangörer. 

Klubben har under flera år haft kontakt med Destination Uppsala och man har nu avtalat om ett gemensamt samarbete som ska bidra till ytterligare tillväxt, projektutveckling och synlighet för tävlingen de kommande åren.

- Vi upplever att Destination Uppsala har och kommer att betyda mycket för det här arrangemanget och dess utveckling, fortsätter Carl Fredrik Johansson. Vi har bland annat haft stor nytta av de nätverksaktiviteter och sponsringsutbildningar som Destination Uppsala arrangerar.

Arrangörerna hoppas att man genom ett starkt arrangemang med gott rykte i framtiden ska kunna konkurrera om andra betydligt större internationella tävlingar till Uppsala.

- Vi vet av erfarenhet att det finns mycket att lära av återkommande tävlingar. I dialog med arrangörerna kan vi göra mötes- och evenemangsstaden Uppsala ännu bättre, säger Anna Lindström, chef Uppsala Convention Bureau på Destination Uppsala. Uppsala Young Champions har tydliga och mätbara målsättningar, nogsamt definierade målgrupper och en gedigen framtidsplanering – man vill bli bäst inom sitt område. Det är ett tydligt bevis om att föreningslivet inte har gett upp, även om pandemin är här och nu, så kan vi alla bidra och jobba för en ljus framtid.

Det finns många skäl att uppmärksamma de evenemang i Uppsala som är årligen återkommande, som inte flyttar runt till andra städer. Delvis ur ett turistekonomiskt perspektiv då dessa evenemang är en relativt säker inkomstkälla för den lokala besöksnäringen, men också för att vetskapen om att evenemanget återkommer år efter år gör att klubben kan planera, utveckla och finansiera på ett hållbart sätt.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Lindström, Chef Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala
Tel 076-76 18 335, mail anna.lindstrom4@uppsala.se

Carl Fredrik Johansson, Uppsala Skolschacksällskap
Tel 070–7334160, mail cfj@usss.se

 Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.