2020-10-01 08:18Pressmeddelande

Ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala 2020 ställs in

Bild: Ljusverket Spectral från Allt ljus på Uppsala 2018.På grund av Corona (covid-19) kommer inte det uppskattade evenemanget Allt ljus på Uppsala att genomföras i år.

Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan har i dialog med andra myndigheter beslutat att ställa in den åttonde upplagan av ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala. På grund av Corona (covid-19) kommer inte det uppskattade evenemanget att kunna genomföras, enligt de restriktioner som råder just nu.

Allt ljus på Uppsala är ett årligt återkommande evenemang som arrangeras av Uppsala kommun och Uppsala City. Syftet med ljusfestivalen är att uppmuntra uppsalabor och besökare att ta sig ut i city under en av årets mörkaste månader. De flödesmätningar som Uppsala Citysamverkan gör visar en markant ökning av personer i city under den evenemangsperiod i november då Allt ljus på Uppsala vanligtvis arrangeras.

– Allt ljus på Uppsala är ett mycket uppskattat evenemang som många utav oss ser fram emot varje år. Just på grund av evenemangets popularitet och de stora flöden av besökare som evenemanget lockar är det svårt för oss för oss att följa de aktuella restriktionerna och de begränsningar i antal personer som får samlas, säger Elin Winberg, projektledare från Destination Uppsala. Som arrangörer måste vi ta vårt ansvar där hälsa och minskad smittspridning är högsta prioritet.

Uppsalapolisen är en av de myndigheter som har varit med och gjort riskbedömningar och anser att evenemanget sammanför för många människor.

- Trots att Allt ljus på Uppsala arrangeras utomhus så är det ett evenemang som utgör en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Det får, med nu gällande förordning inte vara fler än 50 personer samtidigt på evenemanget. Allt ljus på Uppsala är ett omtyckt och publikdragande evenemang och det blir svårt för arrangören att efterleva att max 50 personer besöker evenemanget. Med anledning av det har arrangören haft dialog och rådfrågat myndigheterna om hur de på bästa sätt ska hantera detta och kommit fram till att det blir svårt att genomföra med nu gällande förordning, säger Magnus Almerfors, Operativ samordnare LPO Uppsala-Knivsta.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:
Elin Winberg – projektledare, Destination Uppsala
Telefon: 018-727 48 03
E-post: elin.winberg@uppsala.se

Charlotte Skott, Näringslivsdirektör Uppsala kommun
Telefon: 018-727 13 12
E-post: charlotte.skott@uppsala.se  


Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott