2023-06-14 05:15Pressmeddelande

Rekordstort intresse att medverka på Allt ljus på Uppsala

Barn som skapar skuggor mot en grön väg. Ett av ljusverken på Allt ljus på Uppsala 2019Flashwall på Allt ljus på Uppsala 2019. Ljusgestaltning: Utskottet. Foto: Gustav Dalesjö

Nu är det klart att ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala, ett av Uppsalas mest uppskattade evenemang, genomförs den 10–26 november. Intresset att medverka med ljusverk på årets festival är rekordstort.

Allt ljus på Uppsala lockar årligen över 90 000 besökare och lyser upp stadskärnan under drygt två veckor i november. Festivalen gick under våren ut med ett ”Open call”, en öppen utlysning för att medverka med ljusverk,  och mötte ett rekordstort intresse. Närmare 80 ljusverk skickades in, vilket kan jämföras ett 30-tal året innan. Flera bidrag kommer från ljusdesigners som medverkat på festivalen tidigare år, men här finns även en stor del internationella ljusverk.

− Det är en styrka att det finns ett så stort intresse! Vi kan välja utifrån kvalitet och de värden vi vill stärka, såsom interaktion, skala och budskap, säger Jonas Ekebacke, enhetschef publika evenemang på Destination Uppsala.

Under året har Allt ljus på Uppsala blivit medlem i den internationella organisationen International Light Festivals Organisation och även stärkt samarbetet med andra ljusfestivaler i Sverige, för att kunna skapa en så attraktiv och samtidigt resurseffektiv festival som möjligt.

Ljusfestivalen arrangeras på uppdrag av Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan och projektleds av Destination Uppsala. Festivalen genomförs tillsammans med fastighetsägare och lokala företag som vill bidra till en attraktiv stadskärna och mer ljus på Uppsala.Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Jonas Ekebacke
Projektledare Världsklass Uppsala samt enhetschef publika evenemang på Destination Uppsala
Jonas Ekebacke