2022-06-20 04:35Pressmeddelande

Så blev mötes- och evenemangsåret i Uppsala 2021

2021 skulle ha blivit ett rekordår gällande möten och evenemang i Uppsala om det inte varit för pandemin, visar den färska rapport som Destination Uppsala släpper kring mötes- och evenemangsindustrin i Uppsala. De möten som var planerade och bokade 2021 var avsevärt större och längre än de som genomfördes 2019, även planerade idrottsevenemang var rekordmånga, hela 21% fler än 2019 och 6% fler än de som var planerade 2020.

Årsrapporten summerar mötes- och evenemangsåret i Uppsala 2021 och täcker genomförda, framflyttade och inställda arrangemang, men också virtuella och hybrida lösningar. Under pågående pandemi flyttades flertalet möten och evenemang ett år framåt i tiden, till 2021. Detta medförde att prognosen för 2021 överträffade den för 2020, men även utan dessa framflyttade arrangemang såg siffror för 2021 mycket bra ut. Det som skulle ha blivit Uppsalas genom tiderna starkaste mötes- och evenemangsår fick vi dock inte uppleva.

Knappa 19 % av mötena och 50 % av idrottsevenemangen kunde genomföras 2021, evenemangen genomfördes dessutom med kraftiga restriktioner. Rapporten visar också på en ökad mängd digitala möten, samt en mindre andel möten framåt som ställdes in eller flyttades fram.

Statistik för de möten som rapporten omfattar visar att Uppsala gick miste om 213 miljoner kronor under 2021 på grund av pandemin. Lägger man till inställda idrotts- och kulturevenemang så är tappet närmare en halv miljard kronor.

- Återhämtningen efter pandemin är stark, och vi är på god väg, säger Anna Lindström, chef Möten & Evenemang, Destination Uppsala. Prognosen för 2022 och åren framöver ser riktigt bra ut för Uppsala och pekar på en ökning med i snitt 3% per år för antal möten, och i snitt 10 - 15% ökning per år i antal idrottsevenemang. Många har länge sett fram emot att få ”mötas och matchas på riktigt igen”, och man gör det gärna på hemmaplan. Det är glädjande, säger Anna Lindström.

Uppsala har haft en stark tillväxt av möten och evenemang under det senaste decenniet. Möten och evenemang är viktiga förutsättningar för kunskapsutveckling och idégenerering för en stad som Uppsala och arrangemangen bidrar till en positiv bild av Uppsalas utveckling och tillväxt. En attraktiv och levande stad är en stad man vill investera i, besöka och kanske till och med flytta till. En kongress eller idrottsevenemang kan vara någons första möte med sin nya hemstad eller etableringsort.

Läs hela rapporten här.


Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.