2018-05-08 07:30Pressmeddelande

Så möter Uppsala sommarens besökare

null

Uppsala Turistinformation rustar inför sommaren och satsar på att möta fler besökare än tidigare, både med egen personal och genom ett förstärkt samarbete med den lokala näringen. I år kommer det nya besöksmottagandet göra det enklare för besökarna att få information och inspiration om Uppsala i den kanal och vid det tillfälle de själva önskar.

−Det nya besöksmottagandet har fokus på att göra det enklare för besökaren att hitta information och inspiration inför och under sitt besök i Uppsala, säger Helena Bovin, Marknadsansvarig på Destination Uppsala. Vi vet att både svenska och utländska resenärer gärna söker information inför sin resa i digitala kanaler och att användandet av mobilen ökar, både innan och under resans gång. Våra turistinformatörer har daglig kontakt och svarar på frågor via sociala medier, där Facebook och Messenger är mest frekvent. Samtidigt vet vi att det fysiska mötet på plats fortsatt är viktigt och här ser vi en fördel i att vi är många besöksmottagare i Uppsala, säger Helena Bovin vidare.

Destination Uppsala driver Uppsala Turistinformation och tillsammans med besöksnäringen har man genom en referensgrupp, intervjuer och workshops under året arbetat fram ett nytt koncept med förslag på hur man ska ta emot Uppsalas besökare, och inspirera dem att uppleva mer. Projektet har resulterat i en flerårsplan med ett antal åtgärdspunkter, där de prioriterade åtgärderna nu är igång inför sommaren 2018.

Året runt kan besökare få personlig hjälp av turistinformatörer via telefon, e-post och sociala medier. Nytt för sommaren är att Uppsalas turistinformatörer under utvalda tider också kommer att bemanna upp besöksintensiva platser så som Resecentrum, Domkyrkoplan och Gamla Uppsala med en rörlig enhet. Destinationsbolaget kommer även att bemanna med personal under större evenemang. Ett lite annorlunda, men ändå personligt bemötande kan besökare få via en turistinformatörs-robot. Det är en digitalt uppkopplad rullande enhet, en Robot Double 2, där besökaren och turistinformatören befinner sig på olika platser i Uppsala men med möjlighet att enkelt ställa sina frågor till turistinformatören via roboten, exempelvis medan man väntar på att checka-in på sitt hotell, i lobbyn eller vid ett visst evenemang.

Samarbetet med Uppsalas besöksmottagare är en annan prioriterad åtgärd där Destination Uppsala nu erbjuder aktörer som möter stadens turister möjlighet att delta i olika utbildningar med Uppsalakunskap, guidade turer och studiebesök samt regelbunden e-utbildning med aktuellt kalendarium och inspiration.

-Vi satsar på att vara fler och bättre besöksmottagare genom att på olika sätt involvera alla som möter stadens turister, fortsätter Helena Bovin. Ett utökat värdskap med fler kontaktytor tror vi ger goda möjligheter att få våra besökare att stanna längre och uppleva mer under sitt besök.

Åtta platser har valt att ingå i ett djupare samarbete och är så kallade InfoPoints - bemannade platser där besökarna kan få enklare turistinformation, kartor och broschyrer. Uppsalas InfoPoints är belägna på olika platser, både i city och vid infarter. Några exempel är Stadsbiblioteket, Akademiska sjukhuset, Gamla Uppsala Museum och på Fullerö Handel, vilket ger en bra spridning både geografiskt och ökad tillgänglighet genom generösa öppettider.

Andra exempel på åtgärdspunkter från projektet är att utveckla och förenkla information i digitala kanaler, förbättrade analoga och digitala informationslösningar i stadsrummet samt att utveckla samarbeten med lokala ambassadörer i Uppsala.

Visit Swedens trendrapport för 2018 visar att resenärernas mobilanvändande påverkar hela deras resecykel - innan, under och efter resan. Det har därför blivit viktigt att upplevelser finns tillgängliga på de platser där besökarna hämtar inspiration, bokar och planerar sin resa, via mobilanpassade webbplatser och appar. Mobilen styr även hur resenären agerar under själva resan, många vill kunna följa upp information och inhämta ny när man väl är på plats på sitt resmål. Det innebär att lättillgänglig och mobilanpassad information, med få klick, är otroligt betydelsefullt, avslutar Helena Bovin.

För mer information, kontakta gärna:
Helena Bovin, Marknadsansvarig, Destination Uppsala
helena.bovin@destinationuppsala.se
, Tel: 070 749 71 15

Tiina Mykkänen, VD, Destination Uppsala
tiina.mykkanen@destinationuppsala.se
, Tel: 0707 22 93 93

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.