2016-04-13 07:15Pressmeddelande

Uppsala gör egen turistekonomisk mätning tillsammans med Bisnode

null

Tillväxtverkets byte av leverantör för den årliga undersökningen om svenskarnas resevanor, har inneburit att många destinationer nu står utan metod för att mäta hur turismomsättningen utvecklas lokalt. I ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”, som lanserades 2010, sattes en vision om att fördubbla omsättningen till 2020. En strategi som nu inte går att följa upp. Destination Uppsala har därför tillsammans med Regionförbundet, beställt en egen turistekonomisk mätning av företaget Bisnode.

Tillväxtverket har i uppdrag från regeringen att ta fram underlag för hur turismens utvecklas i Sverige. Ett av nyckeltalen man följer på nationell nivå är turismomsättning. I samband med en upphandling år 2014 bytte Tillväxtverket leverantör av den undersökning man genomför årligen av svenskarnas utlägg och resvanor. Bytet av leverantör medförde även byte av metod och resultaten från år 2014 och framåt är inte jämförbara på lokal och regional nivå.

- Detta gör det omöjligt att jämföra ”äpplen med äpplen”. Något som besöksnäringen har reagerat starkt på, säger Tiina Mykkänen, VD på Destination Uppsala. Det är två olika kommersiella företag bakom de olika beräkningsmodellerna och hur man räknar är en affärshemlighet, inget konstigt i det. Men möjligheten att följa målet om en fördubblad omsättning är inte möjlig.

För Uppsala läns del har bytet av leverantör och metod inneburit att den turistekonomiska omsättningen för år 2013 (enligt den tidigare beräkningsmetoden), blev 2 474 mkr och hela 9 021 mkr år 2014 (enligt den nya metoden).

För att få jämförbara siffror har Destination Uppsala valt att tillsammans med Regionförbundet beställa en egen beräkning av företaget Bisnode. Tillsammans har man identifierat aktiebolag inom besöksnäringen i länet (enligt SCBs SNI-koder) och använt relevanta fördelningsnycklar och nyckeltal. Även om ingen modell hamnar på kronan rätt så är Bisnodes beräkning transparent och varje siffra spårbar.

Mätningen visar en turistekonomisk omsättning på 3 575 mkr för länet år 2014 och har en serie bakåt till år 2010.

- Rapporten från Bisnode visar fler dimensioner. Vi kan nu se utvecklingen av både omsättning och förädlingsvärde för besöksnäringen kontra hela näringslivet, för åren 2010-2014. Besöksnäringen växer betydligt snabbare än näringslivet i snitt och visar en markant högre tillväxt i förädlingsvärde, antal anställa och antal företag. Dessutom är siffrorna nedbrutna till delbranscher inom ”turistkronan”, som övernattning, aktiviteter, restauranger, shopping och transport, avslutar Tiina Mykkänen.

Här kan du läsa rapporten för Uppsala kommun i sin helhet.

För mer information, kontakta gärna:
Tiina Mykkänen, VD
Telefon +46 18 727 48 05, mobil +46 707 22 93 93
tiina.mykkanen@destinationuppsala.se

Annette Öqvist, Projektledare
Telefon +46 18 727 48 06, mobil +46 730 48 89 85
annette.oqvist@destinationuppsala.se

Destination Uppsala ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.


Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.