2016-06-29 07:30Pressmeddelande

Uppsala rustar med InfoPoints för bättre service gentemot besökare

null

Destination Uppsala har genom Uppsala Tourist Center startat ett strategiskt samarbete med aktörer i Uppsala i form av s.k. InfoPoints. Dessa ska bidra till att fler besökare, på fler platser runt om i Uppsala, kan få information om det turistiska utbudet och tips på aktuella evenemang och pågående aktiviteter i Uppsala och länet.

Lagom till att turistsäsongen börjar har Destination Uppsala och Uppsala Tourist Center ingått ett strategiskt samarbete med olika aktörer, för att erbjuda turister och besökare turistinformation på flera platser runt om Uppsala. Samarbete sker genom så kallade InfoPoints, enklare bemannade turistserviceplatser, knutna till Uppsala Tourist Center.

- Mötet mellan människor är mycket uppskattat av besökare. Ett gott värdskap är en stor del av grunden till merförsäljning inom besöksnäringen. Vi vill att det ska vara lätt och trevligt att vara gäst i Uppsala, våra InfoPoints ett bra sätt att skapa engagemang och få fler besökare att upptäcka mer av det turistiska utbudet här, säger Fanny Löfgren, Chef Tourist Center.

Förr var en turistbyrå ofta den enda informationskanalen för besökarna i en ny stad, men idag finns oändligt många fler. Den tekniska utvecklingen har revolutionerat informationsöverföringen, något som har blivit mycket påtagligt vad gäller turistinformation. Enklare frågor om öppettider och liknande är idag lätta att få svar på via t.ex. digitala kanaler. Dock är det endast ett fåtal kanaler som kan erbjuda de fördelar som det personliga mötet innebär.

Ett pilotprojekt som genomfördes av Bergs kommun i Storsjöbygden (Framtidens Turistinformation) sommaren 2014, visade att 19 % av de tillfrågade besökarna på en InfoPoints angav att besöket hade fått dem att ändra sina planer och 9 % stannade längre än de tänkt från början (källa: Visita).

I dagsläget finns fyra InfoPoints knutna till Uppsala Tourist Center. Dessa är:

  • Akademiska sjukhuset, ingång 70
  • Fyrishovs Stugby & Camping
  • Gamla Uppsala Museum
  • Shell/7-eleven Vaksalagatan

Ambitionen är att inleda fler samarbeten med andra aktörer i Uppsala under året.

För mer information, kontakta gärna:
Fanny Löfgren, Chef Tourist Center
tel: +46 18 727 48 11, +46 708 56 30 53
mail: fanny.lofgren@destinationuppsala.se

Destination Uppsala ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.


Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.