2018-04-27 09:20Pressmeddelande

Uppsala välkomnar en av Sveriges viktigaste konferenser

null

Den 17–18 oktober 2018 anordnas konferensen drogFOKUS 2018 på Uppsala Konsert & Kongress (UKK). Det är Sveriges största konferens om frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den kommer att belysa hälsofrämjande, förebyggande och brottsförebyggande arbete samt vård och behandling.

− Arbetet med att förbygga och hantera de problem som kan kopplas till droger, tobak, alkohol och dopning är viktigt och prioriterat. Genom att vara med och stå värd för drogFOKUS 2018 kan vi i Uppsala vara med och skapa en viktig arena för kunskapsöverföring och samarbete, vilket leder till att vi som samhälle blir bättre på att hantera de problem och utmaningar som detta skapar, säger Kjell Haglund (V) socialnämndens ordförande, Uppsala kommun.

Konferensen drogFOKUS arrangeras vartannat år och samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker. Även under 2016 var Uppsala kommun och Uppsala universitet värdar för konferensen som då lockade omkring 1 000 deltagare. I år hoppas man på ännu fler.

Den 27 april öppnar anmälan. Konferensen har ett fullspäckat och intressant program där man presenterar den senaste forskningen och många lokala projekt och initiativ från hela Sverige. Landets främsta forskare och aktörer inom området medverkar. Det omfattande programmet tar bland annat upp teman som jämlikhet i hälsa, tillgänglighet, beroende, arenor för insatser och beteenden i olika delar av livet. Läs mer om programmet.

− Sverige står inför stora och avgörande utmaningar när det gäller ANDT-området. Det handlar dels om att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall och dels om att förbättra tillgänglighet och kvalitet på vården. Men det handlar också om att hantera och komma fram till relevanta argument i frågor som berör legalisering och medicinsk användning av narkotika och narkotikaklassade läkemedel. Annat som lyfts upp under konferensdagarna är alkohol och andra droger i trafiken, tobaksförebyggande insatser bland unga samt missbruk av dopningsmedel. Ett annat viktigt inslag är psykisk ohälsa hos unga i allmänhet men i synnerhet hos ensamkommande asylsökande och medföljande risk att hamna i drogmissbruk. Inom alla områden finns nya och intressanta forskningsresultat, berättar Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning och verksam vid U-FOLD, Uppsala universitet.

Under mötets två dagar ger man också stort utrymme för deltagarna att träffa kollegor, knyta nya kontakter och ta del av nätverk som de kan ha glädje av i ditt framtida arbete.

− drogFOKUS innebär en samling av landets kompetens i aktuella frågor med avsikt att på bred front söka förstärka kunskapsläget och stimulera till samverkan. I år sätter vi särskilt fokus på frågor om vägar till jämlikhet och hållbarhet i hela ANDT-perspektivet, avslutar Fred Nyberg.

drogFOKUS är Sveriges största konferens om hälsofrämjande, förebyggande och brottsförebyggande arbete samt vård och behandling kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. Arrangörerna bakom mötet är: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Destination Uppsala, Folkhälsomyndigheten, IQ, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Länsstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Statens institutitionsstyrelse, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Trafikverket, Uppsala kommun och Uppsala Universitet.

Datum: 17 – 18 oktober
Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
Anmälan: www.drogfokus.nu
Pris: bokningar innan den 31/5 för 2 250 kr, därefter kostar biljetten 2 650 kr. Priser exkl. moms.

Media hälsas välkomna. Ingen ansökan om press- eller fotoackreditering behövs.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:

Sofia Martin, projektledare, Destination Uppsala
mob: 073 – 613 50 83, epost: info@drogfokus.nu

Fred Nyberg, Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning och verksam vid U-FOLD, Uppsala universitet
tel: 018 – 471 41 66, epost: fred.nyberg@farmbio.uu.se

Ola Jeremiasen, Avdelningschef Systemledning, Socialförvaltningen
tel: 018 – 727 86 15, epost: ola.jeremiasen@uppsala.se

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.