2018-12-19 06:30Pressmeddelande

Världsklass Uppsala beviljar stöd för 2,7 miljoner under 2018

Studenternas i Uppsala.Bandyfinalen i Uppsala är ett av de evenemang som inför 2019 har beviljats medel av nätverket Världsklass Uppsala för att marknadsföra och positionera evenemanget i och utanför staden.

I november höll nätverket Världsklass Uppsala sitt sista beslutsmöte för året 2018. Av de totalt sju ansökningar om stöd som inkommit anslog man finansiella medel till fyra av dessa till en total om 875 000 kr. Nätverket har i år beviljat stöd till en total summa om 2 650 000 kr till evenemang inom kultur, idrott och vetenskap.

Samtliga av de evenemang som på årets sista beslutsmöte beviljades stöd från det unika nätverket Världsklass Uppsala har tidigare arrangerats här i Uppsala men också tidigare beviljats finansiella medel. De har tydligt kunnat påvisa hur de bidrar till att stärka Uppsalas attraktionskraft och lockar fler besökare hit.

Följande evenemang har blivit meddelade om beviljat stöd efter senaste beslutsmötet:

  • SciFest vetenskapsfestival, 100 000 kr
  • SM finalerna i Bandy, 500 000 kr (fördelat över två år)
  • Uppsala Fotofestival, 200 000 kr
  • Uppsala Bike Weekend, 75 000 kr

−  Det stöd SM-finalerna i bandy får av Världsklass Uppsala är värd väldigt mycket. Vi kommer att fortsätta kommunicera att bandyfinalerna är hemma i Uppsala igen, men också visa upp den stolthet som finns för Uppsalas historia i allmänhet och traditionerna kopplade till Bandyfinalerna i synnerhet. Vi kommer att kombinera kännetecken som Pelle & Maja, Uppsala slott och Universitetet med Bandyfinalerna och med det förstärka bilden av både Uppsala och idrott i världsklass, säger Ola Rosén projektledare Bandyfinalerna.

 

Nu går Världsklass Uppsala förväntansfullt in i 2019 när man också firar 10-årsjubileum.

 

– Överlag så har 2018 varit ett bra år för Världsklass Uppsala. Nätverket fortsätter att utvecklas och vi skruvar på modellen. Vi får in många bra ansökningar där vi är eniga om det positiva värdet de bidrar med till Uppsala som stad. 2019 kommer att bli ett spännande år att gå in i, vi sitter just nu med planering inför nätverkets 10-årsfirande, säger Christer Svensson ordförande för Världsklass Uppsala.

 

Världsklass Uppsala etablerades 2009 och är ett samarbete mellan Uppsala kommun, universiteten, regionen och näringslivet. Totalt är 20 organisationer är representerade; Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Castellum, Destination Uppsala, Fresenius Kabi, GE Healthcare, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, Galderma, SH Bygg, SLU, Thermo Fisher, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Region Uppsala, Rosendal Fastigheter, Vasakronan och Vattenfall.

Tillsammans lägger man in omkring fyra miljoner om året i en gemensam pott för att stötta arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker stadens attraktionskraft nationellt och internationellt. Sedan starten har man stöttat evenemang i Uppsala med över 30 miljoner kronor.

För mer information, kontakta gärna:
Malin Lejskog, Projektledare på Destination Uppsala
018 – 727 48 32, malin.lejskog@destinationuppsala.se

Christer Svensson, Ordförande för Världsklass Uppsala
0703 – 45 25 42, christer@csuab.seOm Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.