2018-02-20 07:45Pressmeddelande

Världsklass Uppsala beviljar stöd för 850 000 kr

null

Det unika nätverket Världsklass Uppsala har under sitt senaste beslutsmöte beviljat stöd till fyra evenemang för en total om cirka 850 000 kr. De som denna gång beviljats stöd är The Hiphop Symphony, The Nordic Gardener, Sirius FK i Allsvenskan och Datorfestivalen Birdie – evenemang som ska bidra till att stärka Uppsalas attraktionskraft.

Världsklass Uppsala etablerades 2009 och är ett samarbete mellan Uppsala kommun, universiteten, regionen och näringslivet. Totalt är 18 organisationer representerade som tillsammans lägger in omkring fyra miljoner om året i en gemensam pott för stötta arrangemang inom vetenskap, idrott och kultur som stärker stadens attraktionskraft nationellt och internationellt. Sedan starten har man stöttat evenemang i Uppsala med över 35 miljoner kronor.

− I torsdags hade vi det första av årets fem beslutsmöten. Till detta möte hade vi fått in många ansökningar och valde att bevilja fyra av dessa arrangemang stöd till en total om 850 000 kr, säger Christer Svensson, Ordförande Världsklass Uppsala.

För att ha möjlighet att få stöd måste arrangörer själva ansöka om medel från Världsklass Uppsala. Stödet är aldrig en del av arrangemangets grundbudget, utan ska bidra till att ett evenemang kan nå högre höjder och ökad attraktionskraft.

Följande arrangörer och evenemang blev meddelade om beviljat stöd från Världsklass Uppsala den 16 februari 2018:

  • Uppsala Blåsarsymfoniker, The Hiphop Symphony
  • Uppsala linneanska trädgårdar, The Nordic Gardener
  • IK Sirius Fotboll, Allsvenskan 2018
  • Föreningen Birdie, Datorfestivalen Birdie

− Nästa beslutsmöte är den 20 april. Ansökningar som inkommer innan den 26 mars kommer med till detta. Vi ser som vanligt fram emot många ansökningar, säger Christer Svensson.

För mer information, kontakta gärna:
Malin Lejskog, Projektledare på Destination Uppsala
018 – 727 48 32, malin.lejskog@destinationuppsala.se

Christer Svensson, Ordförande för Världsklass Uppsala
0703 – 45 25 42, christer@csuab.se

Vi står bakom Världsklass Uppsala: Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Castellum, Destination Uppsala, Fresenius Kabi, GE Healthcare, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, Galderma, SLU, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Region Uppsala, Rosendal Fastigheter, Vasakronan och Vattenfall.

Destination Uppsala ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Bolaget ansvarar för stadens turistinformation, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.


Om Destination Uppsala

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Charlotte Skott
VD
Charlotte Skott
Helena Bovin
Marknadschef
Helena Bovin
Enhetschef marknad & kommunikation
Natalia Michell
Projektledare kommunikation
Natalia Michell
Arbetar operativt och strategiskt med bolagets marknadskommunikation.
Anna Lindström
Chef Möten och Evenemang
Anna Lindström
Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala.