2020-09-15 06:31Pressmeddelande

Världsklass Uppsala ger bidrag till initiativ som hjälper utsatta i pandemin

Sedan årsskiftet ger nätverket Världsklass Uppsala, utöver stöd till evenemang och konferenser, bidrag till olika samhällsnyttiga initiativ. På det senaste beslutsmötet bestämde man att ge Uppsala Kvinnojour ett bidrag på 70 000 kr till en digital satsning i arbetet att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn. Nätverket har nu också en utlysning där projekt eller initiativ som hjälper utsatta personer, företag och organisationer drabbade av negativa konsekvenser till följd av covid-19 välkomnas att ansöka om finansiering.

˗ Vårt nätverk består av medlemmar från några av Uppsalas viktigaste företag och organisationer, vi vet att vi tillsammans kan göra skillnad för de som bor och verkar här, eller vill göra det i framtiden. Pandemin har slagit hårt mot många utsatta grupper men också viktiga företag och organisationer, vi vill göra det vi kan för att stötta projekt eller initiativ som på något sätt hjälper dem som drabbas negativt till följd av covid-19, säger Christer Svensson, ordförande för Världsklass Uppsala.

På det senaste beslutsmötet, i början av september så bestämde nätverket att ge Uppsala Kvinnojour ett bidrag på 70 000 kr. I och med pandemin ser man en ökad risk för våld mot kvinnor och barn, och organisationen kommer att använda bidraget till en digital satsning för att nå våldsutsatta i sina hem.

˗ Vi ser ett ökat behov av att nå ut till kvinnor digitalt idag och i framtiden. Vi är oerhört glada över bidraget från Världsklass Uppsala som möjliggör att vi kan arbeta både förebyggande genom att sprida vår kunskap på nya sätt, samt arbeta stödjande för att kunna möta olika kvinnors behov utifrån deras villkor och möjlighet att ta emot hjälp, säger Cecilia Simander, informatör på Uppsala kvinnojour.

Nätverkets verksamhet finansieras genom årliga medlemsavgifter som samlas i en gemensam pott, som sedan fördelas ut till arrangörer och initiativtagare som ansöker om stöd eller bidrag utifrån nogsamt satta kriterier och riktlinjer. Delar ur den gemensamma potten används till tematiserade utlysningar med ambitionen att göra skillnad där det tydligt behövs under en särskild tid. Nätverket har i dagarna startat en utlysning för initiativ eller projekt som behöver hjälp med finansiering för åtgärder som hjälper utsatta personer, företag och organisationer drabbade av negativa konsekvenser till följd av covid-19. Det handlar om en totalsumma på ca 500 000 kr som ska delas ut till olika ansökanden.

Mer information om nätverket Världsklass Uppsala finns på världsklassuppsala.se.

För frågor eller mer information, kontakta gärna:
Malin Lejskog – projektledare, Destination Uppsala
Tel: 018 – 727 48 32, E-post: malin.lejskog@uppsala.se

Christer Svensson – ordförande, Världsklass Uppsala
Tel: 070-345 25 42, E-post: christer@csuab.se

Vi är med i Världsklass Uppsala: Agenda Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Castellum, Cytiva, Destination Uppsala, Fresenius Kabi, Galderma, Handelsbanken Uppsala, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, SH Bygg, SLU, Thermo Fisher, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Region Uppsala, Rosendal Fastigheter, Vasakronan och Vattenfall.Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala. Bolaget ansvarar också för det operativa arbetet med nätverket Världsklass Uppsala.