2023-12-14 07:02Pressmeddelande

Rekordår för årets Allt ljus på Uppsala

Ljusverket Kinetic Perspective under årets upplaga av Allt ljus på UppsalaKinetic Perspective av konstnären Juan Fuentes (ES) av var ett av de tre ljusverk som Allt ljus på Uppsala delade i ett samarbete med Nobel Week Lights - Stockholm i år. Fotograf: Gustav Dalesjö,

När årets Allt ljus på Uppsala summeras visar besöksutvärderingen att ljusfestivalen hade fler besökare och var den mest uppskattade någonsin, sedan mätningarna startade 2018. Redan i juni rapporterades det om ett rekordstort intresse att medverka med ljusverk inför årets upplaga av ljusfestivalen.

− Vi är väldigt stolta över resultatet, som bygger på att vi tillsammans med våra partners, fastighetsägare och konstnärer har samarbetat mot ett gemensamt mål; att skapa en relevant, underhållande och vacker ljusfestival, säger Jonas Ekebacke, enhetschef för publika evenemang på Destination Uppsala. Gemensamt har vi skapat förutsättningarna för årets evenemang och resultatet. Vi vill även passa på att tacka alla besökare för alla glada tillrop under ljusfestivalen.

Flödesmätningar från Uppsala Citysamverkan visar att festivalen i år besöktes av 5,5 % fler besökare än under fjolåret. Detta motsvarar totalt ca 100 000 besökare under festivalens 17 dagar.

Inför årets festival identifierades ett behov av att öka kännedomen om tillgängliga ljusverk, skapa nätverk med andra ljusfestivaler och att jobba mer proaktivt med designers och konstnärer för att hitta mer kvalitativa ljusverk. Något som resulterade i att dubbelt så många ljussättare ansökte om att få medverka samt i ett givande samarbete med Nobel Week Lights (Stockholms ljusfestival). De två festivalerna delade i år på tre installationer.

Till årets Allt ljus på Uppsala valdes ljusverk som kunde ta ordentligt med plats i stadskärnan, som var interaktiva och som berättade en historia. Resultatet blev tydligt; ljusfestivalens betyg ökar till rekordnivåer på totalen och på samtliga delmoment vad gäller nöjdhet.

Resultatet från besöksundersökningen för Allt ljus på Uppsala, i korthet:

  • Nöjd kund index ökar till 78 (72, 2022)
  • Net promotor score 45
  • 54 % har på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Allt ljus på Uppsala till en vän eller kollega?” svarat 9 eller 10 på en 10-gradig skala
  • Andelen turister uppgår till 16 % (mot 13 % år 2022). De spenderar i snitt 1 031 kr per dygn, vilket ger ca 16 miljoner kronor i turistekonomisk effekt. En kraftig ökning från tidigare år, under 2022 var siffran ca 5 miljoner.
  • Drygt 45 % av besökarna anger att man kombinerar sitt besök på festivalen med ett besök på café eller restaurang.

Inför 2024 ingår Allt ljus på Uppsala i ett nystartat nordiskt samarbete, LYSA, tillsammans med Nobel Week Lights - Stockholm, Fjord Oslo, Lux Helsinki och Copenhagen Light Festival vilket möjliggör fortsatt utveckling för festivalen. Man hoppas på ökad kännedom om ljusverk och samarbeten med både fler och nya konstnärer och designers. 

Om Allt ljus på Uppsala
Ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala är ett årligt återkommande evenemang och ett populärt inslag i staden. Med en blandning av kreativitet och teknik tar ljusverk plats i stadskärnan och låter uppsalabor och besökare utforska Uppsala med nya ögon. Festivalen pågick i år mellan 10–26 november. Allt ljus på Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala City och det lokala näringslivet. Destination Uppsala projektleder och marknadsför evenemanget. Om Destination Uppsala

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun. Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.


Kontaktpersoner

Jonas Ekebacke
Projektledare Världsklass Uppsala samt enhetschef publika evenemang på Destination Uppsala
Jonas Ekebacke